Inschrijven

Bedrijfsnaam (indien van toepassing):
Uw naam:
Email adres (voor contact over dorpsgolf):*
Factuuradres (email) indien afwijkend:
Deelnemer schrijft zich in als (meerdere opties mog.):*
   
Naam flight / team:
Naam deelnemer 1:
Naam deelnemer 2:
Naam deelnemer 3:
Naam deelnemer 4:
Met het versturen van dit formulier, verklaar ik:*

 

Reglement

Deelname aan Dorpsgolf Leusden geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. Dorpsgolf Leusden is een recreatief evenement. Iedere deelnemer dient de door de organisatie gegeven aanwijzing op te volgen en zich steeds aan de regels van openbare orde te houden. 

 

Rotary Leusden CA noch de organisatiecommissie is aansprakelijk voor eventuele schade en calamiteiten, althans is deze beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 

Deelnemer zal 1 maand voor aanvang van Dorpsgolf Leusden een factuur ontvangen.

 

Rotary Leusden verwerkt uw gegevens alleen voor de organisatie van Dorpsgolf Leusden. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of met derden gedeeld. Tijdens Dorpsgolf Leusden maakt Rotary Leusden foto’s en filmpjes die gebruikt kunnen worden voor promotiedoeleinden op social media, website en de krant. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw foto, stuur dan een e-mail naar dorpsgolfleusden@gmail.com en wij zullen uw foto van de desbetreffende media verwijderen.

 

Met het insturen van het deelnameformulier verklaart ingeschrevene kennis te hebben genomen van het reglement.